Westerweg 1
9967 TE Eenrum
info@deurenservicenoord.nl
0595 - 497024

Algemeen Privacy Statement

Dit is het privacystatement van Deuren Service Noord B.V. (hierna DSN) ingeschreven bij KvK onder nummer 02057529.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten of website van DSN, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Hieronder kunt u lezen welke gegevens DSN kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Dit statement gaat over onze hele digitale bedrijfsvoering. Dus niet alleen over het gebruik van onze website maar ook over de opslag van gegevens in de database van ons digitaal pakket.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Welke gegevens verwerken wij?

1. Voor- en achternamen
2. Adressen
3. Telefoonnummers
4. E-mailadressen
5. Anonieme gegevens over uw bezoek op onze website

Hoe komen wij aan uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn door u aan ons verstrekt. Daarnaast laat u soms persoonsgegevens bij ons achter wanneer u gebruikt maakt van onze website. Het gaat dan specifiek om de informatie die u zelf invult bij de formulieren en zaken over uw browser, besturingssysteem, land waarin u de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar IP-adres) verwerkt in Google Analytics.

Wat doen we met uw gegevens?

DSN bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
• Het uitvoeren van onze dienstverlening (het bezorgen van goederen, het sturen van facturen, contact met u op nemen bij vragen, etc..);
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren.

DSN bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. DSN streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt DSN uw gegevens?

DSN gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen anonieme gegevens over uw sitebezoek via Google Analytics.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt inzicht krijgen in de gegevens die DSN over u heeft. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek indien bij DSN. Op basis van de uitkomsten kunt u DSN verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kunt verzoeken om verwijdering of wissen van uw gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Deuren Service Noord BV t.n.v. dataverzoek, Westerweg 1, 9967 TE Eenrum. We zullen dan binnen twee maanden uw verzoek behandelen.

Klachten

Heeft u klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door DSN? Dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

keurmerken deuren service noord

Nieuws / Actueel